Helse

PANZI HOSPITALE

Den pågående konflikten i Den demokratiske republikken Kongo har vært den dødeligste siden andre verdenskrig. Mer enn 5 millioner mennesker har omkommet - hovedsakelig av sult, sykdom og voldsomme militsgrupper. I østlandet gir en kirurg på et lite og underfinansiert sykehus de lokale en grunn for håp.

OM NOBEL FREDSPRIS VINNEREN

Som et lite barn fulgte Dr. Mukwege med sin far, en pinsepastor, mens han besøkte syke medlemmer av samfunnet. Dette inspirerte ham senere til å bli lege. Han bestemte seg for å spesialisere seg i gynekologi og fødselshjelp etter å ha observert at kvinnelige pasienter ved Lemera sykehus led av utilstrekkelig medisinsk behandling.

Nobel fredspris vinner Denis Mukwege

I 1999 grunnla Dr. Denis Mukwege Panzi Hospital i provinsen Bukavu, Øst i Kongo,
for å gi medisinsk behandling og støtte til kvinner utsatt for vold og voldtekt. Han har mottatt flere internasjonale priser, inkludert Nobels fredspris i 2018, for å ha bidratt til å behandle over 30 000 overlevende kvinner av seksuell vold.

Sykehuset tilbyr generell gratis medisinsk behandling til lokalbefolkningen på 400.000 innbyggere, i tillegg til å være spesialisert for å hjelpe kvinner utsatt for seksuelle overgrep.

MAISON DORCAS

Overlevende kvinner av seksuell vold kommer ofte til Panzi Hospital med psykologiske plager som følge av overgrepet, og sliter ofte med sosial utfrysning fra samfunnet de kommer fra. Psykososial behandling og omsorg er derfor en viktig del av healing prosessen på sykehuset.

Maison dorcas er et behandlingssenter for kvinner utsatt for seksuelle overgrep, og har som mål om å reintegrere kvinnene tilbake til samfunnet - sterkere og med flere ressurser. Kvinnene blir tilbudt et gratis behandlingstilbud og opphold i 12 måneder, hvor kvinnene gjennomgår psykososial behasndling i grupper for å få tilbake trygghet til andre mennesker og kjærlighet til egen kropp.

Kvinnene får også en gylden mulighet til planlegge fremtidige karrieremuligheter gjennom skoleprogram, jobbtrening-kurs og lån til oppstart av mikro-bedrifter.

Til tross for manglende ressurser har Maison Dorcas i over 10 år hjulpet tusenvis av kvinner etter brutale overgrep med operasjoner, terapi og hjelp tilbake til samfunnet med fremtidig karriere.

ET TRYGGERE LIV'S MÅL

Det viktigste målet med dette prosjektet er å bidra til å forsterke et svært svakt helsevesen i østre delene i Dr Kongo, hvor Panzi Hospital er eneste tilbyder av helsetjenester for 400.000 mennesker. Vi ønsker å sørge for at liv ikke går tapt på grunn av en mangel på en vaksine til Malaria, klinisk-utstyr eller underpersonell. Derfor er hovedmålet å finansiere sykehuset med økonomisk-støtte til praktiske ressuser for sykehuset.

Videre er målet med dette prosjektet å bidra til at sykehuset kan hjelpe fler kvinner utsatt for seksuell overgrep på Maison Dorcas. Vår støtte blir brukt til å utvide kapasiteten på behandlingssenteret, med flere sengeplasser og utvidet tilbud om terapi og fremtidig karriere-muligheter for flere kvinner.

Følg oss, og se hvordan vi skaper forandring i verdens fattigste land - takker være personer som deg