Utdanning

SKOLER FOR KONGO

De fleste skoler i Den demokratiske republikken Kongo er i skikkelig dårlig tilstand. Dette er et resultat av ekstrem fattigdom, interne konflikter og mangel på statlige midler til utdanning - til tross for Kongos mineral formue. Som tiltak etablerte Den kogoleiske stat Schools-for-congo.net - et foundraising prosjekt for å anskaffe midler til å transformere skolene deres til en verdig standard med nok skoleutstyr til alle elever.

PROGRESJON I PROSJEKTET

Mellom 2013 og 2020 ble ni skoler finansiert av veldedige organisasjoner som oss i Et Tryggere Liv. Skolene ble bygget av lokale kirke-entreprenører og lokale håndverkere, mens økonomien ble oversett av den presbyterianske kirke, som overser alle schools-for-Congo prosjektene. Landsbyboerne sørger for mat og vann til arbeiderne, og bidrar med lossing og beskyttelse av bygningsmaterialer. På de ni transformerte skolene studerer nå 4.600 elever i tørre, solfylte klasserom for første gang. Skolene er i bedre stand en noen gang, men fortsatt mangler det ressurser til skoleutstyr, bøker og tavler.

Håpet øker fordi regjeringen i 2019 ga mandat til "gratis utdanning" på barneskoler, og løftet lærernes lønn i noen regioner. Det er også en ny regjeringsplan for å bygge flere skoler, ansette flere lærere og øke lærerlønnen.

SAMARBEIDSPARTNERE PÅ PROSJEKTET

Schools-For-Congo startet i 2013 som et prøveprosjekt hvor målet var å få på banen veldedige organisasjoner fra resten av verden til å bidra med oppbyggingen av de mange forvitrede skolene i Kongo. Den dag i dag er vi over 10 organisasjoner og flere statlige institusjoner, hvor vi i Et Tryggere Liv har som mål om å være ledende bidragsyter. Her er en liste over noen av samarbeidspartnerne på Skoler For Kongo Prosjektet:

UTVIKLER KOMPETENTE LÆRERE

I kongo er lærerlønnen minimal, og det er få bøker på de aller fleste skolene i landet. Det er som regel ikke vikarer om læreren blir syk, og helseforsikring eksisterer ikke. I distriktene er det i de fleste tilfeller mødre fra lokale landsbyer eller kirkes menigheter som tar rollen som lærer for elevene, men uten lærebøker og kurs/utdanning er det vanskelig og gi elevene en oppdatert og informert utdanning.

En viktig del av dette prosjektet innebærer å utvikle kompetente lærere på grunnskolenivå for alle veiledere på alle ' skolene vi arbeider med - inkludert lærere fra skoler i samme region som ikke er finansiert av dette prosjektet. Lærerne blir oppdatert og kurset i matematikk, engelsk, historie, naturfag og fransk over en tidsperiode på 1 år. Veilederne som deltar på seminarene får også utdelt skolebøker for å ta i bruk på skolene de representerer. Siden prosjekter startet i 2013 har flere hundre veiledere gjennomgått kurset som tusenvis av barn nyter godene av på skolebenken.

Før Schools-for-Congo ble etablert av myndigheten hadde omtrent ingen lærere skolebøker på noen av
skolene i Kongo.

STEG FOR Å BYGGE EN SKOLE

Det krever en del for å reparere en skole til en verdig standard, men med mange ildsjeler, giverglade bidragsytere og god organisering, er det en oppgave vi klarer å gjennomføre på effektiv og sikker måte. Her er prossens i transformasjonen av skolene:

 1. Kogoleiske myndigheter velger hvilken forvitret skole som skal finansierer og transformeres til en verdig standard. De kontakter de lokale menneskene i landsbyen/området og forklarer hvordan de kan ta en sentral rolle og hjelpe til under byggeprosessen.
 2. Alle partnere og foundraisings aktører blir kontaktet om det nye prosjekt og overfører donasjoner til den lokale presbyterianske kirke som overser alle byggeprosjektene til Schools for Congo.
 3. Teamene i Kongo fra den presbyterianske kirke kontakter lokale anleggsentreprenør, transporterer materiale og fører tilsyn gjennom hele byggeprosessen, samt fører journal.
 4. Anleggsarbeider bygger/reparer skolene til verdig standard.
 5. Landsbyboerne henter vann fra vannreservoarene, lager mat for arbeiderne og hjelper de med passe på materiale når de ikke arbeider.
 6. Byggingen av skolen deles opp i faser og blir inspisert av veiledere fra presbyterianske kirke før entreprenørene får midler til å fortsette til neste fase. Det brukes kun entreprenører med tidligere relasjoner.
 7. Tilsyn med den nye skolen deles av myndighets inspektører og lokale veiledere fra den presbyterianske kirke.
 8. Regjeringen gir fra 2019 mandat til at alle barneskoler er “gratis”, og skal betale lærernes lønn.
  Akkreditering skjer lettere hvis en skole er holdbar og i god stand.
 9. Skolen er ferdig, og vedlikeholdet er rektorens og personalet sitt ansvar.

FRA DETTE:

TIL DETTE:

ET TRYGGERE LIV'S MÅL

Vårt mål med dette prosjektet er å bidra til å forsterke utdanningssektoren på grunnskolenivå i et land hvor over 7 millioner barn står i fare for å ikke få en utdanning. Engasjementet vårt bidrar til at myndigheten i Dr Kongo kan få ombygd flere skoler til en verdig standard med kompetente lærere, og at skolene har nok utstyr som bøker, skriveutstyr tavler, stoler og bord, slik at flest mulig barn kan se en lysere fremtid i vente med en fullverdig utdanning. Utdanning er en menneskerett, og det er det vi kjemper for med dette prosjektet. Følg saken vi brenner for, og se hvordan vi skaper forandring i verdens fattigste land.