Ofte stilte spørsmål

Hvilket land tilhører Påskeøya?

Hva er Norges vanligste bergart?

I hvilket fylke ligger Snåsavatnet?

I hvilket land er Mount Logan det høyeste fjellet?

Hva heter ruinbyen i Peru som ble anlagt av inkaene i Urubambadalen?

Omtrent hvor stor del av jordens overflate dekket Sovjetunionen da den var verdens største stat?

Hvilke to land deler Genèvesjøen (også kjent som Genfersjøen og Lac Léman)?

Hva er Surtningssue i Oppland?

Hva er Surtningssue i Oppland?

I hvilket hav ligger Tongagropen, verdens nest dypeste havgrop?

Les mer